pl | en

Project leaders and editors of the series

Rev. Dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW – a philosopher, theologian, and lecturer at the Institute of Philosophy of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (UKSW), the employee of the Chair of Philosophy of Culture and Religion, Dean of the Faculty of Christian Philosophy.

He published the following works: Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki [To Love Wisdom: The Outline of Didactics of Philosophy and Ethics] (Warsaw 2009, co-authors: J. Jeziorska and S. Zalewska); I Cannot Help But Wonder… Introduction to Philosophy (Warsaw 2008, the Kindle edition of 2015 – available at amazon.com); O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricœura [On the Possibility of a Hermeneutical Philosophy of Religion: Paul Ricœur’s Idea] (Warsaw 2007); I nadziwić się nie mogę [I Cannot Help But Wonder] (Toruń 2003, digital edition of 2015); Filozofia w ćwiczeniach [Philosophy in Exercises] (Pelplin 2003); Dialogi Jerozolimskie [Jerusalem Dialogues] (Pelplin 2004, digital edition of 2015); Listy z Biblii [Letters from the Bible] (Gniezno 2001), as well as several dozen scientific articles, encyclopaedia entries and reviews. Also, his scientific achievements include editing six books and five issues of the “Studia Gdańskie” [Gdańsk Studies] revue. He was the doctoral supervisor of four doctors of philosophy. His hobby is mountaineering.

Phone: + 48 506 132 993
e-mail: m.bala@uksw.edu.pl

 

Prof. dr hab. Piotr Stanisław Mazur – a philosopher and lecturer at the Institute of Philosophy of the Jesuit University Ignatianum in Krakow (AIK), the head of the Chair of the Philosophy of Being, Man and Society.

His published works include: O nazwach intelektu [On the Names of the Intellect] (Lublin 2004); W kręgu pytań o człowieka [Questions Concerning the Man] (Lublin 2008); Prowidencja ludzka jako podstawa roztropnego formowania zasad życia osobowego i społecznego człowieka. Studium z antropologii filozoficznej na bazie tekstów św. Tomasza i jego współczesnych komentatorów [Human Providence As the Basis for a Reasonable Creation of Principles Concerning the Personal and Social Life of Man: A Study on Philosophical Anthropology Based on the Texts by St Thomas Aquinas and His Contemporary Commentators] (Krakow 2009); Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji [The Outline of the Basis of the Philosophy of Man: The Anthropological Application of the Separation Method] (Krakow 2016), Metafizyka istnienia człowieka [The Metaphysics of Human Existence] (Kraków 2018), Jacek Woroniecki (Krakow 2019, co-authors: B. Kiereś, R. Skrzyniarz, A. Płazińska).  He has also edited four monographic publications, including A Companion to Polish Christian Philosophy of the 20th and 21st Centuries (Krakow 2020, co-editors: P. Duchliński, P. Skrzydlewski), as well as several dozen scientific and popular science articles, encyclopaedia entries and reviews.

Phone: + 48 785 032 103
e-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl


Scientific Board

Prof. Dr hab. Artur Andrzejuk
Prof. Dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Prof. Dr hab. Józef Bremer SJ
Dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK
Rev. Prof. Dr hab. Grzegorz Hołub
Rev. Dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII
Prof. Dr hab. Adam Jonkisz
Rev. Prof. Dr hab. Jan Krokos
Prof. Dr hab. Anna Latawiec
Prof. Dr hab. Anna Lemańska
Prof. Dr hab. Damian Leszczyński
Rev. Prof. Dr hab. Ryszard Moń
Dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
Dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW
Dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ
Rev. Prof. Dr hab. Jan Sochoń
Prof. Dr hab. Krzysztof Stachewicz
Rev. Prof. Dr hab. Kazimierz M. Wolsza
Rev. Prof. Dr hab. Władysław Zuziak


Project team

Academics and doctoral students of the 16 universities:

 • Jesuit University Ignatianum in Krakow
 • Academy of Physical Education in Warsaw (Branch in Biała Podlaska)
 • John Paul II Catholic University of Lublin
 • Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Jagiellonian University
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 • University of Opole
 • John Paul II Pontifical University in Krakow
 • University of Szczecin
 • University of Silesia in Katowice
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • University of Wroclaw
 • School of Administration in Bielsko Biała
 • College of Social and Media Culture in Toruń
 • Pontifical Lateran University in Rome

   

Publications