pl | en

Kierownik projektu

Kierownik Projektu – Redaktor serii wydawniczej

Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW – filozof, teolog, wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik katedry Filozofii Boga i Religii, prorektor ds. ogólnych i rozwoju UKSW. Opublikował: Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki (Warszawa 2009, razem z J. Jeziorską i S. Zalewską); I Cannot Help But Wonder… Introduction to Philosophy (Warszawa 2008, wydanie Kindle 2015 – dostępne w Amazon.com); O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricœura (Warszawa 2007); I nadziwić się nie mogę (Toruń 2003, wydanie cyfrowe 2015); Filozofia w ćwiczeniach (Pelplin 2003); Dialogi Jerozolimskie (Pelplin 2004, wydanie cyfrowe 2015); Listy z Biblii (Gniezno 2001) oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych i recenzji. W dorobku naukowym ma też redakcję sześciu publikacji książkowych i pięciu numerów czasopisma „Studia Gdańskie”. Wypromował czterech doktorów. Z zamiłowania jest alpinistą.

Kontakt:
ks. dr hab. Maciej Paweł Bała, prof. UKSW
Telefon: 506 132 993
E-mail: m.bala@uksw.edu.pl

 

Koordynator prac merytorycznych

Dr hab. Piotr Stanisław Mazur, prof. AIK – filozof, wykładowca w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Człowieka, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii AIK. Opublikował: O nazwach intelektu (Lublin 2004); W kręgu pytań o człowieka (Lublin 2008); Prowidencja ludzka jako podstawa roztropnego formowania zasad życia osobowego i społecznego człowieka. Studium z antropologii filozoficznej na bazie tekstów św. Tomasza i jego współczesnych komentatorów (Kraków 2009); O polskiej kulturze humanistycznej. Z Ojcem prof.  Mieczysławem Albertem Krąpcem rozmawia Piotr Stanisław Mazur (Lublin 2011); Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji (Kraków 2016), a także kilkadziesiąt artykułów naukowych, popularno-naukowych, haseł encyklopedycznych i recenzji. W dorobku naukowym ma też redakcję trzech publikacji książkowych i jeden numer czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Pisze wiersze.

Kontakt:
Dr hab. Piotr S. Mazur, prof. AIK
Telefon: 785 032 103
E-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl 

Publikacje