pl | en

Kontakt

REDAKTORZY SERII WYDAWNICZEJ

Ks. dr hab. Maciej Paweł Bała, prof. UKSW
telefon: 506 132 993
e-mail: m.bala@uksw.edu.pl

Prof. dr hab. Piotr Mazur
telefon: 785 032 103
e-mail:
piotr.mazur@ignatianum.edu.pl

 

ADRES DO KORESPONDENCJI W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

Akademia Ignatianum w Krakowie
Biuro Projektów
ul. M. Kopernika 26
31-501 Kraków

 

Publikacje