pl | en

Kontakt

Kierownik Projektu – Redaktor serii wydawniczej

ks. dr hab. Maciej Paweł Bała, prof. UKSW
Telefon: 506 132 993
E-mail:
m.bala@uksw.edu.pl

 

Koordynator merytoryczny projektu

Dr hab. Piotr Mazur, prof. Ignatianum
Telefon: 785 032 103
E-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl

 

Koordynacja finansowa projektu

Dr Zofia Godzwon
Telefon: (12) 39 99 611, kom. 669 001 289
E-mail: zofia.godzwon@ignatianum.edu.pl

 

Sprawy administracyjne projektu

Mgr Krzysztof Śliwa
Telefon (12) 39 99 610
E-mail krzysztof.sliwa@ignatianum.edu.pl

 

Dane do korespondencji w sprawach związanych z projektem

Biuro Projektów Akademii Ignatianum w Krakowie
ul. M. Kopernika 26
31-501 Kraków

 

Dane do faktur i rachunków rozliczanych w ramach projektu "Pomniki polskiej myśli chrześcijańskiej XX wieku"

Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. M. Kopernika 26
31-501 Kraków
NIP 676 168 7491

Publikacje