pl | en

Zarządzanie projektem i redakcja serii

Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. uczelni – filozof, teolog, wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik katedry Filozofii Kultury i Religii, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej.

Opublikował: Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki (Warszawa 2009, razem z J. Jeziorską i S. Zalewską); I Cannot Help But Wonder… Introduction to Philosophy (Warszawa 2008, wydanie Kindle 2015 – dostępne w Amazon.com); O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricœura (Warszawa 2007); I nadziwić się nie mogę (Toruń 2003, wydanie cyfrowe 2015); Filozofia w ćwiczeniach (Pelplin 2003); Dialogi Jerozolimskie (Pelplin 2004, wydanie cyfrowe 2015); Listy z Biblii (Gniezno 2001) oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych i recenzji. W dorobku naukowym ma też redakcję sześciu publikacji książkowych i pięciu numerów czasopisma „Studia Gdańskie”. Wypromował siedmiu doktorów. Z zamiłowania jest alpinistą.

Kontakt
Telefon: 506 132 993
E-mail: m.bala@uksw.edu.pl

 

Prof. dr hab. Piotr Stanisław Mazur – filozof, wykładowca w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Bytu, Człowieka i Społeczeństwa.

Opublikował: O nazwach intelektu (Lublin 2004); W kręgu pytań o człowieka (Lublin 2008); Prowidencja ludzka jako podstawa roztropnego formowania zasad życia osobowego i społecznego człowieka. Studium z antropologii filozoficznej na bazie tekstów św. Tomasza i jego współczesnych komentatorów (Kraków 2009); Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji (Kraków 2016), Metafizyka istnienia człowieka (Kraków 2018), Jacek Woroniecki (wraz z B. Kiereś, R. Skrzyniarz, A. Płazińska) (Kraków 2019).  W dorobku naukowym ma też redakcję czterech publikacji monograficznych, w tym (wraz z P. Duchliński, P. Skrzydlewski) Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku/ A Companion to Polish Christian Philosophy of the 20th and 21st Centuries (Kraków 2020), a także kilkadziesiąt artykułów naukowych, popularno-naukowych, haseł encyklopedycznych i recenzji.

Kontakt
Telefon: 785 032 103
E-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl


Rada naukowa

prof. dr hab. Artur Andrzejuk
prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
prof. dr hab. Józef Bremer SJ
dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK
ks. prof. dr hab. Grzegorz Hołub
ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII
prof. dr hab. Adam Jonkisz
ks. prof. dr hab. Jan Krokos
prof. dr hab. Anna Latawiec
prof. dr hab. Anna Lemańska
prof. dr hab. Damian Leszczyński
ks. prof. dr hab. Ryszard Moń
dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ
ks. prof. dr hab. Jan Sochoń
prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz
ks. prof. dr hab. Kazimierz M. Wolsza
ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak


Wykonawcy projektu

pracownicy  dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci 16 ośrodków akademickich:

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział w Białej Podlaskiej)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie 

   

Publikacje