pl | en

Współpracownicy

Zespół projektowy

Wnioskodawcą, jedyną jednostką organizacyjną realizującą projekt oraz odpowiadającą za jego wykonanie jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Akademii Ignatianum w Krakowie (w sumie 14 osób) w wykonaniu projektu współpracują z kilkudziesięcioosobową (47 osób) reprezentacją 15 innych uczelni wyższych w Polsce i za granicą. Współpracownicy wywodzą się z następujących ośrodków akademickich:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział w Białej Podlaskiej)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie

 

Zarządzanie projektem

Redaktor serii

ks. dr hab. Maciej Paweł Bała, prof. UKSW
Telefon: 506 132 993
E-mail: m.bala@uksw.edu.pl

Koordynator prac merytorycznych

Dr hab. Piotr Mazur, prof. Ignatianum
Telefon: 785 032 103
E-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl

 

Redaktorzy tomów

Tytuł tomu

prof. dr hab. Artur Andrzejuk

Tom I. Mieczysław Gogacz

ks. prof. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza

Tom II. Stanisław Kamiński

prof. dr hab. Anna Maria Latawiec

Tom III. Kazimierz Kloskowski

dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW

Tom IV. Kazimierz Kłósak

dr hab. Paweł Waldemar Skrzydlewski

Tom V. Feliks Koneczny

dr hab. Zbigniew Pańpuch

Tom VI. Mieczysław Albert Krąpiec

prof. dr hab. Józef Wincenty Bremer SJ

Tom VII. Piotr Lenartowicz

ks. prof. dr hab. Ryszard Franciszek Moń

Tom VIII. Tadeusz Styczeń

dr hab. Ewa Podrez

Tom IX. Tadeusz Ślipko

ks. dr hab. Jarosław Marek Jagiełło

Tom X. Józef Tischner

ks. dr hab. Grzegorz Hołub SDB

Tom XI. Karol Wojtyła

dr hab. Piotr Stanisław Mazur

Tom XII. Jacek Woroniecki

ks. prof. dr hab. Jan Sochoń

Tom XIII. Zofia Józefa Zdybicka

dr hab. Piotr Duchliński

dr hab. Piotr Stanisław Mazur, prof. Ignatianum

dr hab. Paweł Waldemar Skrzydlewski

Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator finansowy
Dr Zofia Godzwon
Telefon: 12 39 99 611, 669 001 289
E-mail: zofia.godzwon@ignatianum.edu.pl

 

 

Publikacje